Onze visie en missie

paarden

“Een wezenlijke en meetbare bijdrage leveren aan de bedrijfsresultaten. Steeds met een heldere focus en koers, waarbij de oorsprong en het doel immer centraal staan en niet uit het oog worden verloren”.

Met onderscheidend vermogen door kennis van de zorg van binnenuit in combinatie met bedrijfskundige inzichten met een helder doel voor ogen, is SKOOP-Consultancy steeds in staat uw vragen op de veranderende zorgomgeving het hoofd te bieden. Een zeer uitgebreide ervaring op verschillende dossiers en vraagstukken in relatie tot de veranderende zorgomgeving zijn hiervoor de stevige basis. Dat in combinatie met wendbaarheid en flexibele inzetbaarheid. Het zijn garanties voor continue verbeteren van de (patiënten)zorg en het bedrijfsresultaat.

Onze aanpak

SKOOP-CONSULTANCY kent een integrale benaderingswijze. Samen met de toekomstige opdrachtgever wordt er nauwgezet gekeken wat het probleem is en welke oplossingsrichting hiervoor gekozen zou kunnen worden. Wij doen dit volgens de RIME methodiek:

Scroll naar boven