Over ons

Over ons

SKOOP-Consultancy is sinds 2011 actief als organisatie en adviesbureau en richt zich met name op vraagstukken die betrekking hebben op de zorg.

SKOOP zich richt op:

 • Strategieontwikkeling
 • Kennis verbeteren en vergroten
 • Organisatie en Ontwikkeling
 • Ondernemerschap
 • Passie

Wie u voorgingen? Algemene ziekenhuizen, verpleeg- en thuiszorgorganisaties, privé klinieken, apothekers, huisartsenpraktijken, onderwijsinstellingen, ambulante zorginstellingen.

De ondersteuning die SKOOP voor deze organisaties verleende was o.a.

 • Fusiebegeleiding
 • Mediation
 • INterim directie
 • Programma-management
 • Coaching
 • Teamontwikkeling
 • Strategisch adviseurschap
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Transitiebegeleiding

Van oorsprong komt het woord ‘SKOOP’, met een ‘k’ dus uit het Grieks, dat ‘kijker’ betekent.
In het Nieuwgrieks zijn nog heel wat woorden waarin ‘SKOOP’ herkenbaar is:

 • σκοπός (skopòs) = doel, bedoeling, goal, target
 • σκοπιά (skopiá) = wachttoren, observatiepunt
 • σκοπεύω (skopevo) = doel, punt
 • σκόπιμος (skòpimos) = opzettelijk, expres
 • σκοπευτής (skopeftís) = schutter, kanonnier

Deze voorbeelden tonen aan dat het ‘SKOOP-element’ ook in het hedendaagse Grieks nog volop actueel is. Door ‘SKOOP’ te schrijven, blijft men het dichtste bij de taal waaraan het woord ontleend is.
Dat is ook het kenmerk èn de kracht van SKOOP-Consultancy: Organisatieontwikkeling van binnen uit, duurzaam èn gericht op de oorsprong en toekomst.

Onze aanpak

SKOOP-CONSULTANCY kent een integrale benaderingswijze. Samen met de toekomstige opdrachtgever wordt er nauwgezet gekeken wat het probleem is en welke oplossingsrichting hiervoor gekozen zou kunnen worden. Wij doen dit volgens de RIME methodiek:
 • R
  Reshape
 • I
  Innovate
 • M
  Maximise
 • E
  Execute

Herdefiniëren en herontwerpen niet omdat het moet, maar omdat het kan! Vanuit een ander perspectief het vraagstuk benaderen geeft een ander beeld en daarmee ook naar alle waarschijnlijkheid een andere oplossingsrichting waar in eerste instantie niet aan werd gedacht. Verrassende en dynamische ontwerpsessies geven naast een ander beeld ook een andere energie. Uw resultaat naast een slimmer proces, ook meer gemotiveerde medewerkers.

Ontwikkelingen gaan snel. Innoveren, wanneer ontwikkelingen buiten de bestaande structuren en gebaande wegen om gaan. Op zoek naar nieuwe krachtige elementen om zodoende net een stapje eerder, sneller, slimmer, maar ook leuker aan de slag te kunnen.

Naast de gevraagde en toe te passen oplossing is grotesk denken een instrument om nog meer uit de mensen en vraagstukken te halen dan u voor mogelijk hield. Door een inspirerende en motiverende aanpak wordt uw organisatie geprikkeld om voorbij de vraag te komen met oplossingen. Dat stelt u in staat om uit vele ideeën de meest passende te kiezen met een resultaat dat groter is dan u aanvankelijk bedacht.

Ideeën, gedachten, mooie woorden… u kent het vast allemaal. Heeft u ook behoefte om de opgedane kennis en ervaring in de praktijk echt te willen maken en te ervaren? Dingen echt maken; realiseren! SKOOP-CONSULTANCY richt zich niet alleen op de ontwerpsessies, maar bundelt ook de krachten om samen met uw organisatie de ideeën en gedachten te realiseren en duurzaam te borgen. Hierdoor bent u in staat om zelf en blijvend belangrijke veranderingen in uw organisatie niet alleen te bedenken, maar ook te realiseren.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Start hier