Over ons

SKOOP-Consultancy is sinds 2011 actief als organisatie en adviesbureau en richt zich met name op vraagstukken die betrekking hebben op de zorg.

SKOOP zich richt op:

Wie u voorgingen? Algemene ziekenhuizen, verpleeg- en thuiszorgorganisaties, privé klinieken, apothekers, huisartsenpraktijken, onderwijsinstellingen, ambulante zorginstellingen.

De ondersteuning die SKOOP voor deze organisaties verleende was o.a.

Van oorsprong komt het woord ‘SKOOP’, met een ‘k’ dus uit het Grieks, dat ‘kijker’ betekent. In het Nieuwgrieks zijn nog heel wat woorden waarin ‘SKOOP’ herkenbaar is:

Deze voorbeelden tonen aan dat het ‘SKOOP-element’ ook in het hedendaagse Grieks nog volop actueel is. Door ‘SKOOP’ te schrijven, blijft men het dichtste bij de taal waaraan het woord ontleend is. Dat is ook het kenmerk èn de kracht van SKOOP-Consultancy: Organisatieontwikkeling van binnen uit, duurzaam èn gericht op de oorsprong en toekomst.

Onze aanpak

SKOOP-CONSULTANCY kent een integrale benaderingswijze. Samen met de toekomstige opdrachtgever wordt er nauwgezet gekeken wat het probleem is en welke oplossingsrichting hiervoor gekozen zou kunnen worden. Wij doen dit volgens de RIME methodiek:

Scroll naar boven