SKOOP CONSULTANCY

Vrijheid creëert ruimte

SKOOP Consultancy

Mens & organisatie ontwikkeling

Ruimte creëren om natuurlijke talenten te ontwikkelen. Vergroten van persoonlijke en/of teameffectiviteit? Op zoek naar de juiste focus en koers? SKOOP helpt u daarbij.

Heide
Verrichten

Individueel

Vertrekpunt is steeds het individu. SKOOP werkt ervaringsgericht met inzet van paarden. Deze bijzondere toegevoegde waarde laat mensen ervaren wat het is om zonder (voor)oordelen op zoek te gaan naar eigen kracht en talent.

Individueel
Inrichten

Team

Verbinden van individuele kwaliteiten en talenten en het combineren van ervaring, kennis en energie maakt teams sterker en vergroot de teameffectivieit.

Team
Richten

Organisatie

Heldere focus en koers als vertrekpunt voor succes waarbij individu en team centraal staan in het realiseren van uw doelstellingen. Naast de zachte elementen van leiderschap besteden we ook aandacht aan de bedrijfsvoering.

Organisatie

Onze aanpak

SKOOP-CONSULTANCY kent een integrale benaderingswijze. Samen met de toekomstige opdrachtgever wordt er nauwgezet gekeken wat het probleem is en welke oplossingsrichting hiervoor gekozen zou kunnen worden. Wij doen dit volgens de RIME methodiek:
 • R
  Reshape
 • I
  Innovate
 • M
  Maximise
 • E
  Execute

Herdefiniëren en herontwerpen niet omdat het moet, maar omdat het kan! Vanuit een ander perspectief het vraagstuk benaderen geeft een ander beeld en daarmee ook naar alle waarschijnlijkheid een andere oplossingsrichting waar in eerste instantie niet aan werd gedacht. Verrassende en dynamische ontwerpsessies geven naast een ander beeld ook een andere energie. Uw resultaat naast een slimmer proces, ook meer gemotiveerde medewerkers.

Ontwikkelingen gaan snel. Innoveren, wanneer ontwikkelingen buiten de bestaande structuren en gebaande wegen om gaan. Op zoek naar nieuwe krachtige elementen om zodoende net een stapje eerder, sneller, slimmer, maar ook leuker aan de slag te kunnen.

Naast de gevraagde en toe te passen oplossing is grotesk denken een instrument om nog meer uit de mensen en vraagstukken te halen dan u voor mogelijk hield. Door een inspirerende en motiverende aanpak wordt uw organisatie geprikkeld om voorbij de vraag te komen met oplossingen. Dat stelt u in staat om uit vele ideeën de meest passende te kiezen met een resultaat dat groter is dan u aanvankelijk bedacht.

Ideeën, gedachten, mooie woorden… u kent het vast allemaal. Heeft u ook behoefte om de opgedane kennis en ervaring in de praktijk echt te willen maken en te ervaren? Dingen echt maken; realiseren! SKOOP-CONSULTANCY richt zich niet alleen op de ontwerpsessies, maar bundelt ook de krachten om samen met uw organisatie de ideeën en gedachten te realiseren en duurzaam te borgen. Hierdoor bent u in staat om zelf en blijvend belangrijke veranderingen in uw organisatie niet alleen te bedenken, maar ook te realiseren.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Start hier